Jogi nyilatkozat
 • Adatvédelmi nyilatkozat

  Mindenféle személyes, privát adat gyűjtése, a felhasználók IP címének mentése illetve annak felhasználása büntetőjogi következményeket vonhat maga után!
  A regisztrálók IP címét és host azonosítóját csak ideiglenesen tároljuk. A felhasználók adatait 3. félnek nem adjuk át önszántunkból. Az oldal szabályzatának, felépítésének megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartjuk!

  A (Ztracker) a látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok és információk kezelése során a hatályos jogszabályoknak mindenkor eleget tesz. Így gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényrejuttatásához szükségesek. Adatvédelmi nyilatkozatunk kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; A személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény; A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre; Az Online Privacy Alliance ajánlásai. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a (Ztracker) a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, azaz hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. A (Ztracker) automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezeket az információkat kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon dolgozza fel, az adatok statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalhatunk felelősséget, azonban garantáljuk, hogy oldalunkról származó adatokat ezekre a linkekre nem továbbítunk. Egyes külső szolgáltatók (internetszolgáltatók, google, statgep és az oldalon megjelenő hirdetések) statisztikai célokból elemezhetik az oldalt, illetve tárolhatják az oldalunkra érkező látogatók IP címeit, azonban ezekhez nem kapcsolható semmilyen egyéb információ, mint például, hogy az adott IP címmel bíró látogató mit töltött fel, illetve le az oldalról, kinek írt privát üzenetet, vagy melyik cikket olvasta el. Fentieknél fogva annak a ténye sem állapítható meg, hogy az adott IP címmel rendelkező látogató regisztrált felhasználója-e oldalunknak, vagy csak egy alkalmi névtelen látogatója. A (Ztracker) a szerverén tárolt adatokat 256 bites AES titkosítással védi az esetleges illetéktelen hozzáférésektől. A titkosítás nem csak a személyes adatokat, hanem minden, a szerveren tárolt adatot véd, beleértve a felhasználói feltöltéseket, az adatmentéseket, a fórum hozzászólásokat, az oldal belső levelezéseit, az oldalt vezérlő program kódját, és a log fájlokat is. A titkosított adatokhoz a szerver fizikai megbontásával, szétszerelésével sem lehet hozzáférni. A titkosítás jelszava a lehető legerősebb, amit a szerver bekapcsoláskor automatikusan generált. A fokozott biztonság érdekében a titkosítás jelszava 256 byte hosszú, az ASCII mind a 256 karakterét tartalmazhatja, és az automatizálás miatt mindenki számára ismeretlen, továbbá nincs a szerveren sem tárolva. A szerver szabálytalan lekapcsolásakor az adatok azonnal és véglegesen hozzáférhetetlenné válnak. Az esetleges hardverhiba és egyéb vismajor esetekre az automatikusan generált jelszóról egy PGP-vel titkosítottan aláírt másolat készült. A PGP-vel aláírt jelszót, illetve a titkosított jelszó kulcsát két különálló, az adatbázisból véletlenszerűen kiválasztott adminisztrátor kapja meg.

 • Felelősségvállalás
  A magyarországon érvényes mindenkori jogszabályok értelmezése alapján tartalmat letöltésre akkor kezdeményezhetsz, ha már birtokodban van egy eredeti, az általad megvásárolt vagy legális úton hozzád került tartalom vagy annak legalizálásáról szóló papír, okirat, számla, adásvételi vagy ajándékozási szerződés, melyet a magyar jogszabály elismer a törvény előtt hivatalos tulajdont igazoló okiratnak. Az oldal nem található fogalkoztatott munkaerő, a moderátorok/adminisztrátorok önkéntes segítőként végezik a munkájukat. Az illegális tartalmakat kapacitásunk fügvényében folyamatosan töröljük a fent említett okok miatt.. A tövény nem ismerete nem mentesít a büntetés alól. Az oldal tartalmáért a tárhelyszolgáltató(k), üzemeltető(k) semmilyen felelősséget nem vállal. Az itt megjelenő fájlok közül egyik sem található meg ténylegesen a szerveren. A .torrent fájlok a feltöltőik tulajdona,a felelőséget a törévény előtt ők vállalják az oldalra feltöltött és megosztott .torrent fájlokért. Az oldal (www.ztracker..hu) üzemeltető(i) semmilyen felelősséget NEM vállalnak a felhasználók hozzászólásinak, fórum-hozzászólásainka, torrentjeinek, megnyilvánulásaiért, adatlapjuk tartalmáért, az oldalon bármilyen írott vagy nyomtatott vagy hanganyag megjelenítésért, elhelyezéséért. Amennyiben NEM rendelkezel törvényes jogokkal, NE tölts se le, se fel semmit. Saját felelősséged ezeket betartani!
  Azon cégek számára, melyek szeretnék a termékeik legalitását ellenőrizni, lehetőséget biztosítunk, amennyiben írásban megkeresnek minket, és kérelmezik azt!

  A szerzők, résztvevők, szponzorok,moderátorok, adminisztrátorok, rendszeroperátorok vagy a Z-trackerrel bármilyen egyéb kapcsolatban levők egyike sem vonható semmilyen módon felelősségre bármilyen pontatlan vagy sértő tartalomért, vagy ezen tartalom olvasása, felhasználása vagy hivatkozása (linkelése) kapcsán keletkezett károkért, valamint a felsoroltak nem vállalnak semmiféle garanciát vagy kártérítési felelősséget ezen tartalmakért.

 • Tulajdonjog és felhasználás

  A Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a Z-csoport. A Honlapon található anyagok ("Tartalom") felhasználási-, tulajdon-, vagy kezelői joga a Z-csoporté.

  Tilos a Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha rendelkezel a Z-csoport vezetőjének előzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom alá esik különösen a Honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei. Úgyszintén tilos a Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. A tartalom sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyért írásos kérelmet kell benyújtani az Impresszumban megtalálható címre.

  Úgyszintén szigorúan tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást.

  Tilos továbbá bármilyen olyan tevékenység végzése a Honlapon, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos működését, ideértve a honlap nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.

 • Kommunikációs Csatornák

  A Z-csoport különböző kommunikációs lehetőségeket biztosít a Honlapon belül vagy ahhoz kapcsolódóan (együtt: "Kommunikációs Csatornák").

  A Kommunikációs Csatornákra nem terjed ki a Z-csoport ellenőrzése és a Z-csoport nem felügyeli ezek tartalmát. Ha azonban a Z-csoport tudomást szerez arról, hogy valamelyik Kommunikációs Csatornán a honlapra nem illő szöveget/képet jelentetsz meg vagy küldesz valakinek, azt a Z-csoport eltávolítja téged pedig korlátozhat a Honlap, vagy a Honlap egyes részeinek elérésében.

  A Kommunikációs Csatornák tartalmát a Z-csoport nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a Z-csoport véleményét és álláspontját.

  A Honlap használatának feltétele annak vállalása, hogy nem jelentetsz meg a Kommunikációs Csatornákon olyan képet vagy szöveget amely

  • becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
  • nem megfelelő a Z-tracker közönsége számára (különösen: politikai és vallási tartalmú képek és szövegek);
  • a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
  • személyes adatot, különösen telefonszámot tartalmaznak;
  • bármely más személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
  • vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
  • kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
  • egyéb módon veszélyezteti a Z-tracker zavartalan működését;
  • egyéb módon sérti az üzemeltető érdekeit.

  Ha nem lennél elégedett a Kommunikációs Csatornáinkon található üzenetekkel vagy kifogásod lenne bármely anyagával szemben, azt javasoljuk, hogy nem használd őket. Ha úgy gondolod, hogy ezen üzenetek valamelyike sérti a fenti szabályokat, küldj egy emailt IDE kattintva, és megtesszük a belátásunk szerint szükséges lépéseket.

 • Önként beküldött anyagok

  Ha önként anyagot (pl. ötletet, rajzot, stb. - kivéve a Személyes Adatokat, melyekről az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezik) küldesz nekünk, akkor ezen önként beküldött anyagok jogosultjává a Z-csoport válik, és a Z-csoport saját belátása szerint kerül felhasználásra vagy törlésre a média bármely fajtájában a világ bármely pontján.

  A Z-csoport részére kéretlenül (akár elektronikus, akár nem elektronikus úton) elküldött információkat nem őrizzük meg és nem áll módunkban visszaküldeni.

  Elfogadod, hogy az általad önkéntesen beküldött bármely anyaggal (kivéve a Személyes Adatokat) kapcsolatban nincs jogod kártérítést, kártalanítást, ellenszolgáltatást vagy akár értesítést követelni és az anyag önkéntes beküldésével lemondasz arról a jogról, hogy a Z-csoporttal szemben bármilyen igényt támassz az önként beküldött anyaggal összefüggésben.

 • Védjegyek és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok

  A Honlapon található összes szellemi alkotáshoz fűződő jog a Z-csoport tulajdonában áll, ideértve különösen a Z-csoport által birtokolt szerzői jogokat, adattárhoz fűződő jogokat, a Z-csoport által birtokolt védjegyeket, a Z-csoport által birtokolt szabadalmi jogokat, know-how-t, bizalmas információkat, személyes adatok tartalmazó adatbázisokat (de magukat a Személyes Adatokat nem!), kivéve, ha a kifejezett rendelkezésekből másképp következik.

  A Honlapon található összes védjegy a Z-csoportot illeti meg. Tiltott ezen védjegyek bármilyen illetéktelen felhasználása.

 • Hirdetés

  A Z-csoport nem felel a harmadik személyek hirdetéseiért, amelyek a Honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a Z-csoport jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a Z-csoport felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések által belinkelt oldalak tartalmáért.

 • Módosítás

  A Honlap egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, korszerűsíthetjük vagy visszavonhatjuk. Bármikor módosíthatjuk az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szöveg átjavításával. A Honlap használatával elfogadod, hogy ezek a módosítások kötnek Téged és ahhoz is, hogy időszakosan ellátogatsz erre az oldalra, hogy megnézd az éppen hatályos Általános Szerződési Feltételeket, amelyekhez kötve vagy.

 • Felelősség korlátozása és szavatossága

  A Z-csoport nem vállal szavatosságot és kizár minden felelősséget a Honlap Tartalmával kapcsolatban és a Kommunikációs Csatornákat illetően, kivéve a jogszabályok által kötelezően előírt mértéket. A Honlapot saját felelősségedre használod.

 • Hozzáférés korlátozása

  A Z-csoport fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogodat, amennyiben megsérted a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt vagy viselkedésed egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul a Z-csoport véleménye szerint.

  Az oldalon található fájlok közül egyik sincs az oldalon, illetve az oldalt futtató szerveren tárolva. A linkeket az oldal felhasználói helyezhetik el az oldalon. Az oldal üzemeltetői nem tudnak felelősséget vállani és nem is vállalnak felelősséget a felhasználók által elhelyezett linkekért vagy más tevékenységért. A felhasználók által elhelyezett linkekért és anyagokért kizárólag a felhasználók vállalnak felelősséget. Ne használd az oldalt megosztásra és letöltésre ha nincs törvényes jogod rá, hogy megtedd. A tárhelyszolgáltató az oldal tartalmáért felelősséget nem vállal!

 • A regisztrációval a felhasználó automatikusan elfogadja a jogi nyilatkozatban foglaltakat!

  Köszönjük, hogy végigolvastad ezt a lapot, és kívánjuk, hogy jó és hasznos tartalmakat találj a Z-trackeren!

All contents on this website, both textual and graphic, including but not limited to computer code and images, and all e-mail or other messages or correspondence from http://ztracker.cc are the property of http://ztracker.cc, are copyrighted, and may not be reproduced or published without permission. Ztracker.cc, http://ztracker.cc, are trademarks and service marks of http://ztracker.cc. The "Ztracker.cc" is the title of this publication only.

Copyright © 2008, 2024 by http://ztracker.cc. All rights reserved.

Hirdetés (olcsó hirdetési felület bérelhető, katt ide)